Něco málo o nás

Naše mateřská škola se nachází v přírodě, v malebné obci Horní Podluží v oblasti Lužických hor. V blízkosti mateřské školy se nachází hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu a pošty, kozí farma a vlakové nádraží. Nedaleko školky je sjezdovka. Před mateřskou školou je nově vybudovaný chodník a odstavné parkoviště.

Do mateřské školy dochází 28 dětí.   

 Školka se nachází uprostřed obce, naproti budově obecního úřadu a pošty. Máme velkou nově upravenou přírodní zahradu, která byla financována z peněz EU a z peněz Obce Horní Podluží. Zahrada je dostatečně velká pro pohybové využití dětí mateřské školy. jsou zde umístěny nejen herní sestavy, ale i didaktické prvky, líhniště, záhony,houpací sítě, ohniště, venkovní učebna, tabule, podzemní telefon, domeček se stromem. Zahradou protéká potůček, kterému říkáme SLZA. Nechybí zde dostatečné množství zeleně, keřů a okrasných stromků. Z druhé strany budovy je pro děti k dispozici velká lodní paluba.

Snažíme se maximálně využívat všeho, co nám naše přírodní zahrada nabízí.

Součástí naší školky je knihovna, kterou navštěvujeme.

Filozofie naší školky

 Naše mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Naším cílem je podporovat osobnost dítěte s respektováním jeho individuality a podílet se na jeho zdravém citovém,rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojení si základních pravidel chování,  základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě, které chápe a prožívá plně svět kolem sebe, má chuť poznávat, zkoumat , tvořit a přemýšlet.

 Věnujeme se i dětem s odloženou povinnou školní docházkou. Nebráníme se integraci dětí s lehčím postižením. V naší mateřské škole není bezbariérový přístup. Přijímáme děti od tří let.

Pro naši školku jsme vybrali neoficiální název „ Klíček“.

 Klíček i docela malý dokáže otevřít dveře k hrám, myšlenkám i vědomostem.

  Pracujeme s „Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání“.

Vzdělávání směřujeme k oblastem, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše vzájemně propojeno.

 

Dlouhodobý záměr naší MŠ   je probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Děti z naší mateřské školy vyrůstají uprostřed krásné v přírody a my bychom je chtěli podrobně seznámit se s místem a prostředím, ve kterém žijí a pomoci jim vytvořit si k tomuto místu pozitivní vztah. Chceme dětem umožnit hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Byli bychom rádi, aby děti byly dětmi.